Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Zasady prowadzenia zajęć w szkołach

 

ZAJĘCIA GRUPY EDUKATORÓW SEKSUALNYCH PONTON W SZKOŁACH

Aby zaprosić Ponton do swojej szkoły należy wypełnić formularz. Prosimy o zapoznanie się wcześniej z naszymi zasadami:

 

Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON od ponad 10 lat prowadzi zajęcia z edukacji seksualnej w placówkach na terenie Warszawy i okolic.

 1. Do kogo skierowane są zajęcia?
 • Prowadzimy zajęcia wolontaryjne dla młodzieży z gimnazjum oraz ze szkół ponadgimnazjalnych (szkoły publiczne). Po uzgodnieniu szczegółów podejmujemy również współpracę z innymi placówkami takimi jak domy dziecka, świetlice, ogniska wychowawcze, ochotnicze hufce pracy etc.
 • Mimo licznych zapytań  nie prowadzimy zajęć w szkołach podstawowych. Nasze lekcje skierowane są do nastolatków i nastolatek. Zdajemy sobie sprawę, że  są sytuacje, kiedy takie zajęcia potrzebne są również w szkole podstawowej, jednak Grupa Ponton nie ma możliwości, aby objąć swoimi działaniami jeszcze jedną grupę wiekową.

 

 1. Kto prowadzi zajęcia?
 • Zajęcia prowadzone są zwykle przez dwie osoby, zwykle są to dwie edukatorki (w Pontonie jest znaczna przewaga dziewczyn). Edukatorkami najczęściej są studentki kierunków humanistycznych takich jak psychologia lub pedagogika, które po dołączeniu do Grupy Ponton uczestniczyły w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów: ginekologów, psychologów, trenerki umiejętności psychospołecznych, etc. Najczęściej zajęcia prowadzą osoby młode, które nie ukończyły 25 r.ż. gdyż zależy nam na tzw. „edukacji rówieśniczej”,  w której osoby przychodzące do szkół mają dobry kontakt z młodzieżą, ponieważ nie dzieli ich duża różnica wieku.
 • Często jedną z osób prowadzących jest edukatorka starsza wiekiem i stażem wolontariatu  w Pontonie, a druga to osoba o mniejszym doświadczeniu. Taka para prowadzących doskonale się uzupełnia i sprawdza w pracy z młodzieżą. Podczas zajęć może być dodatkowo obecna nowa wolontariuszka/wolontariusz grupy, który przygotowuje się do prowadzenia lekcji poprzez obserwację.

 

 1. Organizacja zajęć
 • Zajęcia dla placówek publicznych na terenie Warszawy i bliskich okolic są bezpłatne, prowadzone przez edukatorów/ki w ramach wolontariatu.
 • Zajęcia trwają dwie godziny lekcyjne dla jednej klasy.
 • Nie dzielimy grup według płci, spotkania prowadzone są jednocześnie dla dziewcząt i chłopców, gdyż wychodzimy z założenia, że warto, aby młodzież wiedziała, jak najwięcej o sobie nawzajem. Bliska jest nam również idea partnerstwa i współodpowiedzialności za decyzje podejmowane w sferze związanej z seksualnością.
 • Zajęcia prowadzone są zwykle przez dwie osoby metodami aktywizującymi młodzież. Zajęcia mają charakter krótkich warsztatów. Młodzież na początku ustala  z prowadzącymi kontrakt, a podczas spotkania pracuje m.in. w grupach lub metodą burzy mózgów etc.
 • Zajęcia Pontonu odbywają się bez udziału osoby reprezentującej szkołę. Nie zapraszamy na lekcję pedagogów/ek, nauczycieli/ek. Zajęcia mają charakter alternatywy bądź uzupełnienia dla realizowanego w szkole programu WDŻ i ich zaletą jest to, że prowadzone są przez osoby z zewnątrz, które na co dzień nie pracują w danej placówce, nie znają uczniów/uczennic, nie wystawiają ocen etc. Na takim spotkaniu nastolatki mają szansę poczuć się swobodnie, otworzyć się, dyskutować, zadawać pytania, w sposób o wiele bardziej spontaniczny  i nieskrępowany niż w obecności np. wychowawcy.
 • Przed rozpoczęciem współpracy ze szkołą program zajęć jest szczegółowo omawiany z osobą zamawiającą zajęcia (zwykle zgłasza się do nas pedagog lub wychowawca, czasem osobiście dyrekcja placówki). Osoba zamawiająca ma obowiązek poinformować dyrekcję i rodziców o programie zajęć, a jeśli rodzice danego ucznia/uczennicy niw wyrażają zgody na jego/jej udział w zajęciach, zebrać takie oświadczenia na piśmie.
 • Po zajęciach młodzież wypełnia anonimowe ankiety ewaluacyjne, które osoby prowadzące zajęcia mogą udostępnić do wglądu zainteresowanym z kadry szkolnej.
 • Zajęcia są nieodpłatne, ale szkoła, która zaprasza edukatorów/ki proszona jest o zapewnienie na lekcje : flipcharta (lub kartonowych arkuszy dużego formatu) i flamastrów. Jeśli szkoła nie dysponuje flipchartem  może być  papier pakowy lub np. plakaty do wykorzystania na odwrocie. Szkoła powinna też zapewnić możliwość  powielenia materiałów do pracy z młodzieżą w trakcie warsztatu (zwłaszcza kiedy w danej placówce prowadzone są zajęcia dla kilku klas).

 

 1. Program zajęć

W trakcie 90 minut zajęć poruszane zostają następujące zagadnienia: „pierwszy raz” czyli bezpieczna inicjacja seksualna z naciskiem na asertywność i umiejętność wyznaczania własnych granic, prawa seksualne człowieka (w kontekście ochrony przed presją rówieśniczą na uprawianie seksu, elementy edukacji antydyskryminacyjnej), profilaktyka HIV/AIDS oraz antykoncepcja.

W trakcie zajęć omawiane są wszystkie znane metody antykoncepcji zarówno hormonalne jak i naturalne metody planowania rodziny akceptowane przez Kościół Katolicki.

 

 1. Czy Ponton może przeprowadzić zajęcia w innych miastach Polski? Czy możliwe jest zorganizowanie szkolenia dla osób dorosłych (rady pedagogicznej, rodziców)? Czy Ponton może zorganizować zajęcia w społecznych placówkach? Czy zajęcia mogą być dłuższe?
 • Podstawą działalności Grupy Ponton jest praca na rzecz młodzieży i z młodzieżą. Ponieważ pracujemy wolontaryjnie, a grupa liczy do 30 osób, nasze możliwości są mocno ograniczone. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie wszystkich. Osoby pracujące nieodpłatnie w Pontonie mieszkają, studiują lub pracują w Warszawie i tylko tutaj są w stanie godzić wolontariat ze swoimi codziennymi obowiązkami.
 • Osoby, które miałyby podjąć się pracy z dorosłymi lub przygotować program dłuższy niż dwie godziny powinny mieć wyższe kompetencje i więcej doświadczenia w pracy w obszarze ludzkiej seksualności. W Pontonie są osoby, które poza wolontariatem w Grupie zawodowo zajmują się seksuologią, psychologią, edukacją seksualną, treningiem kompetencji miękkich etc. Istnieje zatem możliwość przekazania kontaktu do konkretnej trenerki/trenera, która/y przyjmie odpłatne zlecenie (np. wyjazdowe) i wykona je na indywidualnie (poza Pontonem) uzgodnionych warunkach.

 

 1. W sprawie szczegółowych ustaleń należy skontaktować się z koordynatorką Grupy Edukatorów Seksualnych Aleksandrą Józefowską.  Kontakt do biura: 22 635 93 95

 

 

 

 

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X