Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Kontakt

 

Kontakt z Grupą Edukatorów Seksualnych Ponton

 

E-mail:

info[małpa]ponton.org.pl

 

Telefon (od poniedziałku do piątku 9:00-17:00)

+48 22 635 93 95

+48 22 887 81 40

(prosić Aleksandrę Józefowską lub Joannę Skonieczną w sprawach biurowych - uwaga! kooordynatorka w godzinach pracy biura nie udziela porad! Odsyłamy na telefon zaufania w piątki od 16 do 20)

 

Adres korespondencyjny

Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton

ul. Nowolipie 13/15

00-150 Warszawa

 

Znajdziesz nas też:

Na Facebooku

Na Twitterze

Na Pinterest

Na YouTube

Na Instagram @grupaponton

Na Tumblr + Kampania Nie zmieniaj się na siłę

 

Stacjonarny telefon zaufania

Od września w każdy piątek od 16:00 do 20:00

22 635 93 92

 

Wakacyjny telefon zaufania - stacjonarny

Od 1 lipca do 31 sierpnia w czwartki i w piątki od 16 do 20

22 635 93 92

 

 

 

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X