Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

"Chłopak 3.0. Kim jest dzisiejszy nastolatek?"

 
Data wydarzenia: 
piątek, Październik 13, 2017 -
14:15 do 15:15

W piątek, 13. października na Uniwersytecie SWPS odbyła się konferencja pt. „Mężczyzna 3.0. Syn-partner-ojciec”, organizowana przez  Instytut PWN we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologicznym. Część naszej grupy miała ogromny zaszczyt wziąć w niej udział, nie tylko bierny, jako słuchacze, ale także aktywny, jako prelegentki. Zaszczyt był tym większy, gdyż jednym z prelegentów był wielki prof. Philip Zimbardo.

Osoby, które kojarzą nazwisko profesora oraz jego publikacje mogą powoli zacząć domyślać się czego konferencja dotyczyła. Jak sam tytuł zresztą wskazuje była ona poświęcona współczesnym mężczyznom, a dokładniej omówieniu współczesnych wzorców męskości.

Wszyscy prelegenci, z wielkim profesorem Zimbardo na czele, wychodzą z założenia, że męskość jest współcześnie w kryzysie. I niewątpliwie tak jest, co można zaobserwować nie tylko podczas spotkać naukowych, ale także w naszej codzienności. Zimbardo był jednym z pierwszych naukowców, którzy zaczęli badać ten temat. Z owych badań zrodziła się książka o znamiennym tytule „Gdzie Ci mężczyźni”. Wykład profesora, który otwierał konferencję, był skrótowym omówieniem głównych tez zawartych w tej książce. Zostało powiedziane czym właściwie jest kryzys męskości, jak się objawia, z czego wynika oraz co można zrobić, by mu zaradzić. Dla uczestników spotkania, którzy znali już wcześniej tę książkę, treść wykładu nie była czymś nowym. Warto było jednak w nim uczestniczyć, by zobaczyć jaką energię i pasję ma w sobie ten 84-letni profesor.

Oprócz omawiania tematu kryzysu męskości szczególny nacisk położony był na to, jak ważną rolę odgrywa współcześnie (albo odgrywać powinien) mężczyzna jako ojciec. O współczesnym ojcostwie mówiło aż pięciu prelegentów, co stanowi dokładnie połowę wszystkich wystąpień. Ale podczas konferencji nie zabrakło również innych ujęć męskości, jak choćby przedstawienia sytuacji współczesnych męskich nastolatków, który to temat miały przyjemność przybliżyć nasze dwie koleżanki z Pontonu – Agata Kozłowska oraz Alina Synakiewicz. Dziewczyny starały się odpowiedzieć na pytanie „kim jest współczesny nastolatek?” i niestety, odpowiedź nie była zbyt optymistyczna. Z prezentacji wynika, że młodzi chłopcy są dziś bardzo zagubieni, możliwe, że nawet bardziej niż bardziej dojrzali mężczyźni. Wszystko jest wynikiem tego w jakich czasach żyjemy. We wszechobecnym zalewie masą informacji i obrazów, w których przeważającą część stanowią komunikaty przemocowe, brakuje informacji o tym jak prawidłowo funkcjonować, jakie zachowania są właściwe, a jakich powinno się unikać, dla dobra siebie i otoczenia. Młodzi chłopcy, tak samo jak i dziewczynki, poddawani sią ciągłej seksualizacji, tyle że komunikaty jakie obierają są inne, niż te, które docierają do ich koleżanek. Według tego co przekazuje im współczesna kultura popularna powinni być silni i dominujący, pozbawieni emocji i skrupułów. Innych, słabszych od siebie można traktować z pogardą. Ponadto powinni być zawsze chętni na seks, a odmowa czy niechęć do współżycia to w ich przypadku coś absurdalnego i nienaturalnego.

W naszym poczuciu wystąpienie naszych koleżanek było jednym z ważniejszych podczas całej konferencji, bowiem chłopak 3.0 będzie niedługo mężczyzną 3.0. Kryzys, o jakim na początku konferencji mówił p. Zimbardo, prawdopodobnie stanie się też jego udziałem. A potem i jego syna. I pewnie kolejnych pokoleń. I tak dalej, do czasu aż w końcu nie zatrzymamy tej kuli śniegowej. Żywimy  ogromną nadzieję, że dzięki takiej dyskusji jaka miała tutaj miejsce, będziemy w stanie znaleźć sposoby na to, by ją powstrzymać. 

 

 

 

Klaudia Kolman

 

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

  • młodzieniec, 12 godzin 6 minut temu
  • młodzieniec, 12 godzin 10 minut temu
  • młodzieniec, 12 godzin 12 minut temu
  • młodzieniec, 12 godzin 14 minut temu

Nasi grantodawcy

X